A 2020/2021-es tanév rendjének letöltése (PDF).

Kedves Látogatóink! A Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. a 2017/1256-os korm. hat. alapján a nemzeti rendezvények és kiemelt ünnepek megszervezésének és lebonyolításának felelőse. Az oktatási miniszter javaslatára született 9/2000. (V. 31.) OM rendelet, az 1/2004. (IV. 6.) OGY politikai határozat alapján a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja és Holokauszt Áldozatainak Emléknapja, a fenti dátum óta a kiemelt megemlékezések sorába tartozik. Idén április 16-án a kialakult járványügyi vészhelyzetre való tekintettel, a megemlékezéseket online szervezték meg: Rendkívüli történelemóra online – együttműködés a Holokauszt Emlékközponttal  11:00 – bejelentkezés, a HKDE-ből bejelentkezik KovácsTamás igazgató, aki az emléknapról beszél a diákoknak (április 14-én rögzítjük) 11:10 – Mezei Mónika a HKDE múzeológus és történelemtanára interaktív történelemórát tart – a tartalom szolgáltatáshoz szükséges anyagokat a Holokauszt Emlékmúzeummal történő együttműködés keretében kapjuk (április 14-én rögzítjük) 12:00 – 12: 30 – beszélgetés Fahídi Éva magyar holokauszt túlélővel (Klacsmann Borbála beszélget, április 14-én rögzítjük) Egész nap elérhetőek és 30 napig elérhetőek is…

Bővebben

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást. Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet. Mik azok a személyes adatok? Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába,…

Bővebben

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is. Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei: Kiss Zoltán Általános Iskola 4288 Újléta, Magyar u. 22. Telefon: 06-52/592-004 E-mail: iskola@altisk-ujleta.edu.hu Az adatkezelés jogi háttere Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az…

Bővebben

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő! Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes újlétai Kiss Zoltán Általános Iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.  Kérjük, hogy az Ön által első helyen jelölt általános iskola KRÉTA felületén jelentkezési szándékát erősítse meg. A beiratkozás szakaszai: A beiratkozás két szakaszban történik: A beiratkozás…

Bővebben

Kedves Szülők, Tanítványaink! A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetésről a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020.(III.14.) Korm határozatban, valamint az Emberi Erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020.(III.14.) EMMI határozatban az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.Az alábbiakról tájékoztatom: 2020. március 16. napjától az oktató – nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos az iskolánk oktatási célú látogatása. Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának a megváltoztatását. A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat. A gyerekek felügyeletét a szülők, családok, szomszédok bevonásával kiscsoportokban célszerű megszervezni. Iskolánk az új munkarend idején nem zár be, az intézmény vezetője továbbra is az iskolában tartózkodik. Az új munkarend bevezetéséhez és a tananyagnak a tanulókhoz történő eljuttatásához közreműködésüket kérem. A kormányhatározatban megfogalmazottak szerint a tananyagot eljuttatjuk…

Bővebben

A Kormányhivatal felhívásában az általános iskolai beiratkozás időpontját a következőképpen határozza meg: 2019. április 11-én, csütörtökön  8-19 óráig, 2019. április 12-én, pénteken 8-19 óráig. Kiss Zoltán Általános Iskola 4288 Újléta, Magyar u. 22. 06-52/592-004 Újdonság! Kedves leendő elsős gyermekek szülei!  Az idei évtől lehetőségük van elektronikus, E-ÜGYINTÉZÉS formájában is jelentkezni az általános iskola 1. osztályába.  Emellett természetesen a hagyományos papír alapú beiratkozás is lehetséges. A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok valamennyi tanuló esetében: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány. a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet: óvodai szakvélemény, tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának…

Bővebben

A szülők a 2019. évi általános iskolai beiratkozásakor használhatják az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során a beiratkozáshoz szükséges adatokat, nyilatkozatokat online módon otthonról is továbbíthatják az iskola felé. Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ezzel is gyorsabbá és kényelmesebbé válik az adminisztráció. Elektronikus ügyintézés lépései: https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldal megnyitása BEIRATKOZÁS menüpont kiválasztása Beiratkozás általános iskolába – BÁI menüpont megnyitása Ha a szülőnek már van állami fenntartású általános iskolai intézményben tanuló gyermeke, akkor a gondviselői jogosultsághoz tartozó felhasználó névvel és jelszóval be tud lépni a KRÉTA rendszerbe és ott kezdeményezheti a testvér gyermek elektronikus úton történő beiratkozását. Ha a szülőnek nincs hozzáférése a KRÉTA rendszerhez (új felhasználó), a megjelenő ablak bal alsó sarkában kék színnel jelölt: Új ideiglenes felhasználó feliratra kattintva juthat el a Regisztrációs felületre, ahol a név, e-mail cím, felhasználónév és a jelszó kétszeri megadásával ideiglenes felhasználói jogosultságot kap. Ennek…

Bővebben

20/22