2018 | 08 | 02 KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT SAJTÓKÖZLEMÉNY ELKEZDŐDÖTT A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT „A KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” CÍMŰ, EFOP-4.1.3-17-2017-00328 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTJE. A projekt keretében az intézmény 4288 Újléta, Magyar u. 22. alatti székhelyének felújítása és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg.  A projekt hosszú távú célja, hogy a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájáruljon ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A pályázat közvetlen célcsoportja az intézmény tanulói, az iskolában tanító pedagógusok; közvetett célcsoport a szülők, partnerintézmények, Önkormányzat. Az 57,43 millió forint európai uniós támogatás segítségével az iskola épülete és udvara kerül felújításra. A fejlesztés eredményeként padlófelújítás és –burkolás történik meg, a fejlesztő szoba kialakításához új falfelület építése szükséges. A burkolatok cseréjével a mosdókban, termekben, a tornateremben és kiszolgáló helyiségeiben egy modern méltányos környezet kerül kialakításra, amely elősegíti a mindennapos testnevelés biztosítását…

Bővebben

Pedagógiai ProgramLetöltés COVID-19 fertőzöttek száma intézményünkben: 0 fő

22/22