KRÉTA elektronikus ügyintézés – Beiratkozás az általános iskolába 2022. tájékoztató letöltése.

TISZTELT SZÜLŐ / TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! Köszönjük, hogy tanköteles korba lépett gyermekük iskolaválasztásánál az iskolákban korábban leadott jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. A következőkben néhány fontos tudnivalóról tájékoztatjuk Önt a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai jelentkezés/beiratkozás vonatkozásában: A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel. A személyes jelentkezés/beiratkozás időpontja: 2022. április 21. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között 2022. április 22. (péntek) 8:00-19:00 óra között Helye:                                                                                                                    Kiss Zoltán Általános Iskola 4288 Újléta, Magyar u. 22. iskolatitkári iroda A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebbé tehető és annak ideje rövidíthető, ha előzetesen beküldi adatait a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül: A BÁI felület 2022. április 07. – 2022. április 22. 12:00 óráig van nyitva. A személyes megjelenés során történik a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok és dokumentumok eredeti példányának bemutatása is, ezért…

Bővebben

Tisztelt Szülő! A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) bekezdés értelmében tájékoztatom Önöket, hogy az iskolai Hit- és erkölcstan oktatásának 2022/2023-as tanévben történő megszervezéséről szóló tájékoztató 2022. március 03-án 16:00-tól lesz megtartva a Kiss Zoltán Általános Iskolában (4288 Újléta, Magyar u. 22.). A megbeszélésen az egyházi jogi személyek képviselőitől választ kaphatnak kérdéseikre.

Tisztelt Szülők! Mint bizonyára a sajtóból, rádióból, televízióból értesültek arról, hogy az általános iskolai nevelés-oktatásban változás történt: 2021. április 19-én, hétfőn folytatódik az alsó tagozatosok jelenléti, iskolai oktatása. Kérem, hogy az elmúlt időszakban a tanító nénik által feladott házifeladatokat a gyerekek hétfőn hozzák magukkal, amennyiben nem dobták be a ládába. Az oktatás a megszokott formában reggel 8:00-16:00 óráig tart. Az iskola nyitvatartása nem változik: 7:30-16:00 óráig tartunk nyitva. A hiányzók a hiányzásuk 1. napján kapnak étkeztetést, utána már nem. Az esetleges hiányzást és a gyermek gyógyulását kérem minden esetben jelezzék az osztályfőnököknek, valamint a konyhán. Abban az esetben, ha a szülő a járvány miatt nem akarja engedni gyermekét iskolába, minden esetben igazgatói engedélyt kell kérni írásban, a KRÉTA felületen, telefonon, vagy személyesen. Ebben az esetben lesz a gyermek hiányzása igazolt. A felső tagozat továbbra is digitálisan/papír alapon tanul 2021. május 10-ig (amennyiben a járványügyi adatok mást nem indokolnak). A papír…

Bővebben

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Köszönjük, hogy az iskolákban korábban leadott jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. Kérjük, hogy az Ön által első helyen jelölt általános iskola KRÉTA felületén jelentkezési szándékát erősítse meg. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.…

Bővebben

Felhívás letöltése.

Intézményvezetői pályázat 2021 letöltése (PDF)

10/22