2018 | 08 | 02

KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKEZDŐDÖTT A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT „A KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” CÍMŰ, EFOP-4.1.3-17-2017-00328 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTJE.

A projekt keretében az intézmény 4288 Újléta, Magyar u. 22. alatti székhelyének felújítása és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg. 

A projekt hosszú távú célja, hogy a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájáruljon ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát.
A pályázat közvetlen célcsoportja az intézmény tanulói, az iskolában tanító pedagógusok; közvetett célcsoport a szülők, partnerintézmények, Önkormányzat.

Az 57,43 millió forint európai uniós támogatás segítségével az iskola épülete és udvara kerül felújításra. A fejlesztés eredményeként padlófelújítás és –burkolás történik meg, a fejlesztő szoba kialakításához új falfelület építése szükséges. A burkolatok cseréjével a mosdókban, termekben, a tornateremben és kiszolgáló helyiségeiben egy modern méltányos környezet kerül kialakításra, amely elősegíti a mindennapos testnevelés biztosítását és az egészséges életmódra nevelést. A tantermi ajtócserékkel, a tetőfelújítással, a mosdók és ivóvízhálózat korszerűsítésével otthonos környezet alakul ki az intézményben, így a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása is megvalósul. Az elektromos hálózat rekonstrukciója és a gépészeti rendszer felújítása minden szempontból biztosságossá és korszerűvé teszi az épületet. Az iskola körüli térkő burkolat cseréje és a járdahibák kijavítása is megtörténik.
A beruházásnak köszönhetően az alapvető higiéniai körülmények biztosítása és a komfortos iskolai környezetet kialakítása valósul meg a tanulók és pedagógusok számára.

A tervezett eszközbeszerzés a hátrányok kompenzálásával az esélyegyenlőséget biztosító fejlesztő munkát, komplex személyiségfejlesztést, képességfejlesztést, szociális kompetenciák fejlesztését támogatja, egyéni, kiscsoportos és osztályszintű munkához szükséges felszerelésekkel, eszközökkel.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Kiss Zoltán Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00328
Támogatás összege (Ft): 57 437 795
Összköltség (Ft): 57 437 795
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.10.31

Sajtóközlemény letöltése